SKILL

Reference

Komerční sféra

Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. Bond Desk - úprava komunikační části systému a rozšíření funkcionality systému IS AURA - analytický nástroj pro risk management Internet Banking ISIR - insolvenční rejstřík Finanční skupina Wüstenrot Fobos Elektrizace železnic Praha a.s.

Státní správa a organizace

Nadnárodní organizace NC3A (NATO Consultation, Command and Control Agency) Dodávka IT pro Síly rychlé reakce NATO Státní správa Ministerstvo obrany ČR ISMP - Informační systém mobilizačních příprav BI - Evidenční databáze projektů NATO Generální ředitelství cel ServiceDesk - Systém pro servisní,