SKILL

Reference

Komerční sféra

Elektrizace železnic Praha a.s. PTV - informační systém pro podporu projektování trakčního vedení Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s.

Státní správa a organizace

Nadnárodní organizace NC3A (NATO Consultation, Command and Control Agency) Dodávka IT pro Síly rychlé reakce NATO Státní správa Ministerstvo obrany ČR ISMP - Informační systém mobilizačních příprav BI - Evidenční databáze projektů NATO Generální ředitelství cel ServiceDesk - Systém pro servisní,