SKILL

Partneři

 

SKILL spolupracuje s vedoucími firmami v oblasti informačních technologií. Smluvně zakotvené vztahy a zkušenosti s technologiemi těchto renomovaných partnerů přispívají k pozitivnímu hodnocení společnosti na trhu informačních technologií a jsou v konečném důsledku přínosem zejména pro zákazníka.

Microsoft

Společnost SKILL se v roce 2006 stala nositelem titulu Microsoft Partner a zařadila se tak na mezi nejlepší partnery společnosti Microsoft. Získala tak přístup k prostředkům a podpoře odpovídající výjímečnému postavení na trhu a příležitost k vytvoření úzkého pracovního vztahu se společností Microsoft prostřednictvím účasti na společných vývojových projektech. Zároveň společnost SKILL docílila následujících specializace Software Development 

Hewlett-Packard

Společnost SKILL je HP Partner.Spolupráce se zaměřuje na oblast tzv. Enterprise řešení směřujících zejména do oblasti státní správy.

EUROTEMPEST

Společnost EUROTEMPEST je specializovanou společností na výrobu certifikovaných TEMPEST počítačových systémů, příslušenství a služeb, pro složky obrany a státní správy v Evropě. Máme za sebou více než 25 let zkušeností v poskytování pomoci klientům při budování pracovišť bez kompromitujícího elektromagnetického vyzařování. Naši zaměstnanci a partneři Vám pomohou certifikovat systémy dle standardů NBÚ a mají kvalifikaci pro certifikace např. na nejvyšší NATO SDIP standardy.

NCIA - BOA

Od roku 2004 se společnost SKILL zúčastňuje na Programu bezpečnostních investic NATO (NSIP-NATO Security Investment Programme) a je vedena v databázi dodavatelů pro realizaci projektů a dodávek určených pro potřeby Severoatlantické aliance. V návaznosti byla uzavřena rámcová smlouva BOA (Basic Ordering Agreement ) mezi agenturou NCIA (NATO Communication and Information Agency) a společností SKILL. Tato smlouva otevírá nové možnosti a přináší bližší formy spolupráce na programu NSIP.