Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 222 315 521
info@skill.cz

ServiceDesk

Řešení ServiceDesk je určeno na podporu procesů servisní, technické a aplikační podpory uživatelů spolu s dalšími klíčovými ITIL procesy. Je prověřeno mnoha lety užívání v organizacích státní správy, kde úspěšně slouží k podpoře mnoha tisíců uživatelů.

Hlavní přínosy řešení:

 • efektivní řízení pracovníků oddělení podpory
 • rychlé nahlášení a řešení problému
 • možnost začlenění do provozovaného portálu organizace
 • společné řízení bezpečnosti v rámci portálu
 • zhodnocení investic do stávající infrastruktury
 • ergonomie, intuitivnost, bez nutnosti školení uživatelů
 • ekonomická výhodnost, rychlá návratnost investice.

Celkové řešení umožňuje vybudování efektivního jednotného komplexního prostředí ServiceDesk pro podporu koncových uživatelů a podporu procesů:

 • Incident Management pro řízení aktivit na 2. a 3. úrovni podpory včetně rozhraní na externí dodavatele
 • Knowledge management
 • Problem Management
 • Change Management
 • Release Management
 • Service Level management (Service Catalog)
 • Configuration Database
 • Access management.