Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 222 315 521
info@skill.cz

Služby

Naše služby se orientují zejména na dodávku řešení na zakázku, podporu provozu systémů IT, konzultační činnost, návrh IT architektury a systémovou integraci.

Vývoj na zakázku

Při realizaci služeb vývoje na zakázku se opíráme o následující přístupy, které nám pomáhají poskytnout záruku vysoké kvality dodávaného řešení:

 • řízení pracovníků a procesů v průběhu celého životního cyklu vývoje systému IT,
 • maximální flexibilita při realizaci specifických projektů,
 • efektivní využití praktických zkušeností z předchozích projektů,
 • specializace našich pracovníků, která pokrývá celé portfolio odborných rolí.

Provoz systémů

Při poskytování služeb souvisejících s podporou provozu systémů IT využíváme ITIL (IT Infrastructure Library).  

Realizujeme menší i rozsáhlejší projekty s využitím zkušeností z MOF (Microsoft Operations Framework) i ITSM (Information Technology Service Management).

Specializujeme se zejména na tyto oblasti:

 • konfigurační a změnové řízení,
 • správa a monitorování bezpečnosti systémů IT,
 • správa počítačových sítí,
 • správa databázových serverů,
 • školení a podpora IT odborníků a uživatelů na straně klienta.

Konzultační služby v oblasti bezpečnosti

Poskytujeme komplexní konzultační služby v oblasti bezpečnosti informačních systémů:

 • pro autentizace a autorizace,
 • řízení přístupu k informacím,
 • řízení procesů souvisejících s informačním systémem,
 • zpracování bezpečnostního projektu IS,
 • problematika šifrování dat a jejich bezpečného ukládání,
 • vlastní realizace bezpečnostního projektu včetně dodávky nezbytných hardwarových a softwarových produktů.

Zajišťujeme tyto komplexní služby pokrývající celý životní cyklus bezpečnostních projektů vyžadujících certifikaci NBÚ (dle zákona č. 412/2005 Sb):

 • předprojektová příprava – vytvoření bezpečnostního záměru,
 • vytvoření systémové bezpečnostní politiky,
 • analýza a řešení bezpečnostních rizik,
 • vytvoření bezpečnostního projektu,
 • vytvoření bezpečnostních směrnic,
 • příprava na certifikaci a akreditaci systému.

Návrh IT architektury

Umíme rychle a efektivně navrhnout a vybudovat adaptivní, trvale udržitelnou a bezpečnou IT architekturu, která dlouhodobě splňuje požadavky našich zákazníků.

S naší pomocí zákazníci získají:

 • spolehlivou a výkonnou IT infrastrukturu,
 • maximální zhodnocení investic do IT,
 • zlepšení efektivity při zavádění IT a procesů,
 • vysokou úroveň bezpečnosti a dostupnosti IT.

Naše architektonické principy splňují nároky na:

 • škálovatelnost,
 • bezpečnost a ochranu dat,
 • dostupnost,
 • konfigurovatelnost,
 • efektivnost technické podpory.

Naše služby v oblasti IT architektury pokrývají:

 • projektové řízení,
 • analýzu stavu IT,
 • návrh koncepce IT infrastruktury,
 • analýzu rizik,
 • vlastní realizace,
 • testování a ověření,
 • nasazení a následná podpora provozu.

Naše architektonické projekty se opírají o:

 • služby jádra (OS, síťové, adresářové, tiskové, souborové, poštovní, VoIP, …),
 • ukládání dat, virtualizace, zálohování, archivace (Storage & Storage Management vč. clusteringu, SAN & NAS, atd.),
 • přístup k datům (autentizace, autorizace, princip „Need to Know“),
 • serverovou a síťovou infrastrukturu,
 • bezpečnostní komponenty (PKI, čipové karty, tokeny, firewally, VPN, antivirové ochrany a certifikované komponenty – dle z. 412/2005 Sb., tempestovaný HW, kryptografie, apod.),
 • nástroje pro správu a zajištění provozu (HP Open View, MS MOM, SMS a další).

Systémová integrace

Zákazníkům nabízíme služby v roli:

Systémového integrátora se zaměřením na:

 • kompletní realizace rozsáhlého projektu,
 • odpovědnost za rizika,
 • řízení subdodavatelů.

Poskytovatele uvedených dílčích profesionálních služeb:

 • expertní činnosti v ICT,
 • návrh řešení,
 • řízení projektu,
 • ověření kvality.

Na základě našich znalostí a zkušeností se zaměřujeme především na:

 • zajištění maximálně efektivního využití investic zákazníka,
 • pěčlivý výběr partnerských dodavatelů připravených na plnohodnotnou spolupráci,
 • volbu vzájemně kompatibilních technologií a služeb.